Vizitinekortele.lt
Virtuali vizitinė kortelė
Visi miestai
 
Pažymėtos įmonės 0
Naudojimosi taisyklės
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Vizitinekortele.lt yra interneto svetainė (toliau – Interneto svetainė), kurioje pateikiama juridinių asmenų informacija.
1.2. Interneto svetainė nėra duomenų savininkė. Interneto svetainėje tik patalpinta informacija, kuri yra gauta iš pačių juridinių asmenų arba viešų informacijos šaltinių, pavyzdžiui Registrų centro.
1.3. Šiose naudojimosi taisyklėse (toliau – Taisyklės) terminas „paslaugos“ suprantamas kaip suteikimas galimybės atlikti bet kokius veiksmus, kuriuos galima atlikti Interneto svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, juridinių asmenų duomenų talpinimą, prieš tai užsiregistravus Interneto svetainėje, bei visus kitus veiksmus.


2. Sutikimas su Taisyklėmis
2.1. Šios Taisyklės kartu su Privatumo politika apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę Interneto svetainėje ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų (toliau – Lankytojai).
2.2. Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Taisyklių ir Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, prisijungia prie Interneto svetainės ir (ar) pasinaudoja visomis ir (ar) bet kuria iš paslaugų. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Taisyklių ar Privatumo politikos nuostata, praranda teisę lankytis Interneto svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.

3. Intelektinės nuosavybės apsauga
3.1. Juridinių asmenų informacija pateikiama Interneto svetainėje, įskaitant prekės ženklus, logotipus, nuotraukas priklauso pačiam juridiniui asmeniui.
3.2. Visi kiti Interneto svetainės ir paslaugų teikime naudojami elementai, įskaitant, bet neapsiribojant, prekės ženklus, logotipus, pavadinimus, šias Taisykles, Privatumo politiką, duomenų bazes ir visą kitą medžiagą, esančią Interneto svetainėje ar skirtą jai aptarnauti, o taip pat bet kurio Interneto svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas išimtinai priklauso tik Interneto svetainės savininkui ir (ar) Paslaugų teikėjai.

4. Lankytojų registracija
4.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Interneto svetaine ir paslaugomis galima tik registruotiems Interneto svetainės Lankytojams, sutikusiems su Taisyklėmis, Privatumo politika.
4.2. Registracija Interneto svetainėje yra nemokama.
4.3. Norėdamas tapti registruotu Interneto svetainės Lankytoju, asmuo privalo Interneto svetainėje užpildyti registracijos anketą. Registracijos metu Lankytojas nurodo savo el. pašto adresą bei sukuria savo prisijungimo slaptažodžius.
4.4. Registracijos Interneto svetainėje metu Lankytojas įsipareigoja pateikti tik tikslius, teisingus ir išsamius duomenis.
4.5. Klausimai, kurie yra susiję su Lankytojų duomenų rinkimu, kaupimu, sisteminimu, naudojimu ir tvarkymu, yra reglamentuoti Privatumo politikoje, kuri yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.
4.6. Sutikęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika bei pateikęs visus registracijai reikalingus duomenis, Lankytojas į savo elektroninio pašto dėžutę gauna patvirtinimą apie sėkmingą registraciją.
4.7. Registruotas Lankytojas įgyja galimybę valdyti, pateikti savo juridinio asmenis duomenis.

5. Teisės ir pareigos
5.1. Lankytojas įsipareigoja:
5.1.1. Nesinaudoti Interneto svetaine ir Interneto svetainės paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Interneto svetainės ir (ar) paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Interneto svetaine ir (ar) paslaugomis.
5.1.2. Be išankstinio raštiško Interneto svetainės savininko ir Paslaugų teikėjos sutikimo nekopijuoti (neatgaminti), nekeisti, nepritaikyti ar kitaip nenaudoti bet kurio iš Interneto svetainėje ir paslaugų teikime naudojamų elementų, įskaitant, bet neapsiribojant, prekės ženklų, logotipų, pavadinimų, šių Taisyklių, Privatumo politikos, duomenų bazių ir visos kitos medžiagos, esančios Interneto svetainėje ar skirtos jai aptarnauti, o taip pat bet kurio Interneto svetainės puslapio pateikimo, vaizdo bei dizaino.
5.1.3. Nebandyti tirti ar tikrinti bet kurios sistemos ar tinklo, naudojamo Interneto svetainės veikimui ir paslaugų teikimui, pažeidžiamumo, nepažeisti jokių saugumo ar autentifikavimo priemonių, nebandyti iššifruoti, dekompiliuoti (reverse engineer), ardyti ar modifikuoti programinės įrangos ar duomenų bazių, naudojamų paslaugų teikimui, ar bet kurios kitos dalies, skirtos paslaugų teikimui.
5.1.4. Nepažeidinėti jokių taikytinų teisės aktų reikalavimų, šių Taisyklių ar Privatumo politikos.
5.2. Paslaugų teikėja turi teisę:
5.2.1. Nenurodydama priežasties atsisakyti patvirtinti Lankytojo registraciją.
5.2.2. Be jokio išankstinio įspėjimo panaikinti Lankytojo registraciją, užblokuoti / uždrausti jo IP adresą, jei mano, kad Lankytojas pažeidė bet kurią iš šių Taisyklių ir (ar) Privatumo politikos nuostatų.
5.2.3. Panaikinti Lankytojo registraciją, jei Lankytojas per tris mėnesius nuo registracijos datos nenaudoja savo registracijos tikslais, kuriems ji buvo sukurta. 5.2.4. Keisti paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, talpinamą Interneto svetainėje.
5.2.5. Bet kada be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Interneto svetainės veiklą.

6. Atsakomybė
6.1. Lankytojas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Paslaugų teikėja ir (ar) Interneto svetainės savininkas nėra ir nebus atsakingas už Interneto svetainės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
6.2. Lankytojas, kuris naudojasi paslaugomis, nesilaikydamas Taisyklių, Privatumo politikos ir (ar) bet kokių taikytinų teisės aktų, privalo atlyginti Paslaugų teikėjai ir (ar) Interneto svetainės savininkui patirtą žalą ir nuostolius.

7. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas
7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.2. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš arba susijęs su paslaugomis, šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, ar šių Taisyklių ir Privatumo politikos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu turi būti sprendžiamas tarpusavio derybomis. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Pakeitimai 8.1. Paslaugų teikėja turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Interneto svetainėje.
8.2. Jeigu Lankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir (ar) Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais.
8.3. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Interneto svetaine ir (ar) Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

9. Kitos sąlygos
9.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
9.2. Lankytojas neturi teisės be Paslaugų teikėjos išankstinio raštiško sutikimo perleisti savo teises ir (ar) įsipareigojimus pagal šias Taisykles ar Privatumo politiką.Vizitinių kortelių duomenis valdykite savitarnos sistemoje. Tai nieko nekainuoja ir neužima daug laiko.Su Vizitinekortele.lt administracija galite susisiekti:

email info@vizitinekortele.lt

© 2014-2023 www.vizitinekortele.lt - Virtuali vizitinė kortelė. Vizitinė kortelė Vizitinė kortelė